Beaufort skála: minden, amit tudni akartál, de nem merted megkérdezni!

A Beaufort-skála egy nemzetközileg elismert mérési rendszer, amelyet a szél sebességének mérésére használnak. A skála a 19. század elején, Sir Francis Beaufort brit tengerészeti kapitány nevéhez fűződik, aki először fejlesztette ki a szélsebesség objektív mérésének ezen módszerét.

A skála 0-tól (szélcsend) 12-ig (hurrikán) terjed, és mindegyik szint a szél hatását írja le a belvízeken/tengeren és a szárazföldön egyaránt. Tapasztalati úton teszi lehetővé a teljes szélerősség becslését olyan megfigyelt hatások alapján, mint például a fák lombjának mozgása vagy a hullámok magassága a tengeren,- a szárazföldi és tengeri tárgyakra kifejtett hatása által.

A hajózásban, különösen a vitorlázásban, előszeretettel használják a Beaufort skálát , amely kulcsfontosságú eszközzé vált a szélviszonyok értékelésében és a navigációs döntések meghozatalában egyaránt.

A Beaufort szélerősség skála története és eredete

A Beaufort skála a 19. század elején került kifejlesztésre a brit tengerészeti kapitány, Sir Francis Beaufort által, akinek célja egy egységes rendszer létrehozása volt a tengeri szél erősségének mérésére.

Beaufort kapitány rendszere először 1805-ben került alkalmazásra a brit flotta királyi haditengerészetnél, és a 19. század közepére széles körben elfogadottá vált. A skála eredetileg 13 szintből állt (0-12), amelyek leírták a szél hatásait a hajók vitorlázatára vonatkozóan.

A 20. században a skála tovább fejlődött, és ma már nemzetközileg elismert eszközzé vált a meteorológiában és a a hajószásban egyaránt, valamint fontos szerepet játszik a szélsebesség objektív és általánosan érthető mérésében is.

viharjelzés

Hogyan értelmezzük?

A Beaufort-skála a szél fizikai hatásainak megfigyelésén alapul, melynek célja a környezetben tapasztalható hatások értelmezése.

A skála 0-tól 12-ig terjed, ahol a 0 a szélcsendet, a 12 pedig a hurrikán erejű szelet jelenti. Mindegyik szint specifikus jellemzőket ír le, amelyek a szél hatásait mutatják be mind a vízen, mind a szárazföldön. 

Például, a 3-as szint az "enyhe szellő" vagy "gyenge szél", ami 12-19 km/h sebességet jelent,- amikoris a levelek és a kisebb ágak mozogni kezdenek.

Ezzel szemben a 9-es szint "heves vihart" jelent, 75-88 km/h sebességgel, amikor a kisebb épületekben már károk is keletkezhetnek.

A skála használatakor a megfigyelések alapján becsülhető a szél sebessége, így segítve a biztonságos navigációs döntések meghozatalában a hajós és nem hajós társadalmat.

A Beaufort-skála egy elképesztően gyakorlatias eszköz, amely segít a szélsebesség becslésében, akár szabad szemmel, akár műszerek nélkül is alkalmazható.

erős szél

Alkalmazása a hajózásban

A Beaufort-skála a hajózás egyik kulcseleme, amely elősegíti a navigációs döntések meghozatalát és a biztonságos utazást mindenki számára.

A vitorlázás során a szélsebesség nem csak a vitorlák beállítását befolyásolja, de a hajó sebességét és a hajózás irányát is. Segít a hajósoknak meghatározni, hogy mikor kell a vitorla felületét csökkenteni vagy mikor érdemes a motor segítségét is igénybe venni.

A motoros hajózásban a szélsebesség és az irány pedig nem csak a hajó stabilitására van hatással, hanem a sebességére és üzemanyag-fogyasztására is. Továbbá, segítségével a hajósok azt is eldönthetik, hogy biztonság körülmények között képesek kihajózni, vagy jobban teszik, ha kikötnek,- a szél erősségének és irányának függvényében.

A skála a hajózás oktatásában is fontos szerepet játszik, hiszen a hajósoknak meg kell tanulniuk, hogyan értelmezzék és alkalmazzák a szélviszonyokat a navigációs döntéseikben.

 

A skála szintjei és jelentése 

Beaufort-skála 1

Leírás Szellő
km/h 1-5
Csomó 1-3
Tengeri jellemzők Fodrozódó tenger, lapos hullámfodrok jelennek meg, gerincükön nincsenek hullámtarajok
Szárazföldi jellemzők Füst megmutatja a szél irányát

Beaufort-skála 2

Leírás Enyhe szél
km/h 6-11
Csomó 4-6
Tengeri jellemzők Rövid, kifejezett alakú hullámok, áttetsző, át nem bukó hullámcsúcsok
Szárazföldi jellemzők Az arcot érintő szél, levelek zizegnek

Beaufort-skála 3

Leírás Gyenge szél
km/h 12-19
Csomó 7-10
Tengeri jellemzők Erősebb hullámocskák, a hullámcsúcsok kezdenek pezsegni, a pezsgés áttetsző színű, elszórtan fehér habtarajok is előfordulnak
Szárazföldi jellemzők Zászlók lengenek
Beaufort-skála 4
Leírás Mérsékelt szél
km/h 20-28
Csomó 11-16
Tengeri jellemzők A jól kialakult kis hullámok hosszabbá válnak, gyakoribbak a fehér tarajok
Szárazföldi jellemzők Port, leveleket emel a földről

Beaufort-skála 5

Leírás Élénk szél
km/h 29-38
Csomó 17-21
Tengeri jellemzők Hosszú, mérsékelt nagyságúkifejlett hullámok igen sok fehér hullámtarajjal, kevés permetfelhő is előfordulhat
Szárazföldi jellemzők Kis ágak mozognak, könnyű zászló lobog

Beaufort-skála 6

Leírás Erős szél
km/h 39-49
Csomó 22-27
Tengeri jellemzők Helyenként nagy hullámhegyek keletkeznek, a hullámokon mindenütt megjelenik a fehér taraj, permetfelhő is felléphet
Szárazföldi jellemzők Vastagabb ágak mozognak, drótok fütyülnek

Beaufort-skála 7

Leírás Mérsékelt vihar
km/h 50-61
Csomó 28-33
Tengeri jellemzők A hullámok feltornyosulnak és a gerincukről leszakadó víz a szélirányban kezd csíkokká rendeződni
Szárazföldi jellemzők Fák mozognak, gyaloglás nehéz

Beaufort-skála 8

Leírás Élénk vihar / Viharos szél
km/h 62-74
Csomó 34-40
Tengeri jellemzők Hosszan elnyúló, mérsékelten magas hullámok, a hullámgerincek tajtéktaraja vízpermetté válik, a szél irányában kól látható tajtékcsíkok jelennek meg
Szárazföldi jellemzők Kisebb faágak letörnek

Beaufort-skála 9

Leírás Heves vihar
km/h 75-88
Csomó 41-47
Tengeri jellemzők Magas hullámok, sűrű tajtékcsíkok a szél irányában, a hullámcsúcsok kezdenek felmagasodni, átbukni és tovagördülni. A vízpermet rontja a látási viszonyokat.
Szárazföldi jellemzők Kis károk épületeken

Beaufort-skála 10

Leírás Dühöngő vihar
km/h 89-102
Csomó 48-55
Tengeri jellemzők Hosszan elnyúló gerincű, nagyon magas hullámok, a szél irányába rendeződő sűrű tajtékcsíkok nagy kiterjedésű foltokat alkotnak, a tenger egész felszíne fehéressé válik, a tenger tombolása súlyossá, rombolóvá erősödik, a láthatóság erősen romlik.
Szárazföldi jellemzők Fák gyökereikkel együtt kiemelkednek, jelentős károk épületeken

Beaufort-skála 11

Leírás Szélvész
km/h 103-117
Csomó 56-63
Tengeri jellemzők Különösen óriási hullámok (a kis és középméretű kereskedelmi hajók időnként eltűnnek a hullámok között), a tenger teljes felszínét a szél irányában hosszan elnyúló habfoltok fedik, a hullámgerincek habtaraját a szél mindenütt tajtékká tépi szét, a láthatóság erősen csökken
Szárazföldi jellemzők Súlyos károk épületeken, infrastruktúrális problémák

Beaufort-skála 12

Leírás Orkán
km/h >118
Csomó >64
Tengeri jellemzők A levegőt tajték és vízpermet tölti meg, a tenger felszíne teljesen fehér a tajtéktól, a látási viszonyok nagyon erősen romlanak.
Szárazföldi jellemzők Teljes káosz, rendkívül súlyos károk, tenger felülete eltűnik

szél előrejelzés

Beaufort skála a meteorológiában: szélelőrejelzés

Természetesen a meteorológusok is használják a Beaufort skálát a szélviszonyok meghatározására, hiszen az jelentősen befolyásolja a légköri mintázatokat, a hőmérsékletet, a csapadékot és más időjárási jelenségeket egyaránt. Hatással van a frontok és a viharok mozgására és a légköri nyomásra is.

Segítségével a meteorológusok érthető és közvetlen módon kommunikálhatják a várható szélviszonyokat a közönség felé, ami megkönnyíti megérteni és értelmezni az időjárás-előrejelzéseket és felkészülni a várható szélviszonyokra.

Mikor túl erős a szél?

A skála szintén kulcsfontosságú a hajózás és más szabadtéri tevékenységek biztonsága szempontjából, hiszen segít a szél jellegét megbecsülni, illetve, hogy mikor éri el azt a pontot, amikor már túl veszélyes jelleget ölt.

Általában elmondható, hogy a Beaufort-skála szerint az enyhe szél (4-5 erősségű, 20-38 km/h) már problémákat okozhat a kisebb hajók számára, míg a heves szélvész (6 erősségű, 39-49 km/h) a nagyobb hajók biztonságos közlekedését is akadályozhatja.

A szárazföldön a Beaufort 8 (nagyon erős szél, 62-74 km/h) feletti szélsebesség során komoly károk keletkezhetnek az épületeken és a növényzetben, valamint veszélyt jelenthetnek a közúti közlekedésben is.

Használata segít az emberek számára egyértelművé tenni, hogy mikor éri el a szél azt a szintet, amikor már túl erőssé válik a biztonságos tevékenységek elvégzéséhez, illetve mikor van szükség óvintézkedésekre a szél okozta veszélyek elkerülése érdekében.

Beaufort-skála értelmezése a vitorlázásban

A Beaufort-skála használata a vitorlázásban létfontosságú a biztonságos navigáció és a hatékony vitorlabeállítás szempontjából.

Segít a vitorlázóknak megérteni az aktuális szélviszonyokat és előre látni a szél közelgő változásait. 

A skála alsó szintjei (0-3), amikor a szélsebesség 19 km/h alatt van, gyakran ideálisak a kezdő vitorlázók számára, míg a közepes szintek (4-5, 20-38 km/h) a tapasztaltabb vitorlázóknak is kihívást jelentenek.

A Beaufort 6 (erős szél, 39-49 km/h) felett a vitorlázás veszélyessé válhat, ekkor vitorlacserére vagy a vitorla felületének a csökkentésre lehet szükség. A Beaufort-skála értelmezése segít a vitorlázóknak optimálisan beállítani a vitorlázatot az aktuális szélviszonyoknak megfelelően, wgít biztonságosan navigálni, valamint előre prognosztizálni  a szél változásait a hatékony hajózás érdekében.

nagy hullámok

Hajózási döntéshozatal a skála segítségével

Mivel a skála a szél sebességét és erősségét jellemzi, így közvetlen hatással van a hajózásra.

A skála segítségével a hajósok meghatározhatják, hogy a jelenlegi szélviszonyok milyen hatással lehetnek a hajó sebességére, irányára és stabilitására egyaránt.

Például, a Beaufort 4 (mérsékelt szél, 20-28 km/h) feletti szélsebességek esetén a vitorlás hajósoknak le kellhet csökkenteniük a vitorla területét, hogy csökkentsék a hajó borulásának lehetőségét. A motoros hajósok számára a magasabb Beaufort-szintek nagyobb üzemanyagfogyasztással járhatnak, mivel a hajónak több energiára van szüksége a széllel szembeni haladáshoz.

Emellett a skála ismeretének birtokában meghozhatóak a szükséges előkészületek, mint például az útvonal-módosítások vagy mérlegelhetővé válnak a kikötési lehetőségek a rossz időjárási viszonyok esetén.

Beaufort-skála a gyakorlatban: esettanulmányok és példák

A skála alkalmazása a gyakorlatban számos esettanulmányban és példában jelenik meg.

A vitorlás versenyeken például a szervezők a verseny feltételeinek megítélésére használják. Ha a szélsebesség a Beaufort 6-os szint (erős szél, 39-49 km/h) felett van, a verseny gyakran elhalasztásra vagy lefújásra kerül a résztvevők biztonsága érdekében.

A hajózási oktatásban a Beaufort-skála használatát a hajózási döntések meghozatalához használják, például a vitorlák, vagy a hajó sebességének beállításához a tengeri szélviszonyoknak megfelelően.

A kereskedelmi hajózásban is használják a skálát a hajózási útvonalak és menetrendek tervezéséhez, figyelembe véve a várható szélviszonyokat az útvonalakon.

Zárószó

A Beaufort-skála, amelyet a 19. században Francis Beaufort dolgozott ki, napjainkra a hajózás alapvető eszközévé vált. Segít a hajósoknak meghatározni a vitorlázási feltételeket, előrejelezni a viharos szél és időjárás kialakulását, valamint optimalizálni az útvonaltervezést. Az ismerete és használata kulcsfontosságú a biztonságos és hatékony hajózás szempontjából.

viharjelzes Balaton

Viharjelzési fokozatok a Balatonon

A Balatonon, biztonságunk érdekében mindössze 3 vizuális jelzést fontos megtanulni. 

  1. Alapfokú viharjelzés: A sárga villogó fény nem villog.
  2. Elsőfokú viharjelzés: A sárga villogó fény percenként 45-ször villan fel.
  3. Másodfokú viharjelzés: A sárga villogó fény percenként 90-szer villan fel.

Biztonságos hajózást kívánunk mindenkinek!

https://hetenyihajosiskola.hu/wp-content/themes/yachtsailing